PSV Foundation

Met Philips als lichtend voorbeeld, draagt PSV sinds jaar en dag zorg voor de maatschappij. De projecten die de club uit maatschappelijke betrokkenheid organiseert zijn sinds het seizoen 2016-2017 ondergebracht in de PSV Foundation. Een stichting die op informele wijze betrokken is bij de stad Eindhoven en haar regio en maatschappelijke projecten organiseert voor haar inwoners. Net zoals PSV’s founder dat ruim honderd jaar geleden deed, toen het in 1913 een sportvereniging oprichtte waar eigen medewerkers konden sporten voor hun gezondheid.

De PSV Foundation stimuleert verbondenheid tussen buurt en buurtbewoners, wijk en stad, probeert levensvaardigheden positief te beïnvloeden en een gevoel van trots te creëren bij de deelnemers van de tientallen projecten die de stichting organiseert. De familiaire uitstraling, landelijke bekendheid en identiteit van PSV worden ingezet als middel om die doelen te bereiken. Maar boven alles staat bij de PSV Foundation plezier altijd op plaats 1, 2 en 3.

Het streven is het welzijn van mensen, in de breedste zin des woords, positief te beïnvloeden. De stichting wil barrières doorbreken door individuen en groepen die het het hardst nodig hebben, te laten deelnemen aan activiteiten waarmee zij hun fysieke of geestelijke welzijn kunnen verbeteren. Tijdens onze activiteiten stimuleren onze trainers een actieve, gezonde leefstijl te leiden. Zij reiken de deelnemers tijdens projecten handvaten aan om hun gezondheid en geestelijk welzijn positief te beïnvloeden. Zo probeert de PSV Foundation hun wereld een stukje mooier te maken. 

© 2019 - Alle rechten voorbehouden